Erzurum Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü
Erzurum Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları

Güncelleme Tarihi: 14/08/2018

Hasta Hakları

1. Hizmetten genel olarak faydalanılması hakkı,
2. Bilgilendirilme ve bilgi isteme hakkı,
3. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme hakkı,
4. Mahremiyet hakkı,
5. Reddetme, durdurma ve rıza hakkı,
6.  Güvenli olarak hizmet alma hakkı,
7. Dini vecibelerini yerine getirebilme hakkı,
8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık hakkı,
9. Ziyaret edilme ve refakatçi bulundurma hakkı,
10. Müracaat, şikayet ve dava hakkı.